Skip to main content

Sjukgymnastik

Sjukgymnastutbildningen är en treårig grundutbildning på universitetsnivå. Efter erhållen legitimation av Socialstyrelsen väljer sjukgymnasten inriktning och kan jobba inom en mängd områden exempelvis neurologi, andning och cirkulation, barn- och vuxenhabilitering, psykosomatik, idrottsrehabilitering och ortopedi. Större delen av sjukgymnasterna är anslutna till landstinget eller kommunen.

Sjukgymnaster arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga. Det kan exempelvis vara smärta, stelhet, muskelsvaghet, balans- eller koordinationsvårigheter.

    

Sjukgymnastens arbete innefattar bland annat

 • Undersöka och bedöma
 • Ställa funktionsdiagnos
 • Behandla
 • Ge information, råd och stöd
 • Handleda och utbilda
 • Utarbeta vård-och rehabiliteringsplaner
 • Förebygga ohälsa

Arbetet innefattar både förebyggande verksamhet och rehabilitering. Behandlingar och pedagogiska insatser syftar till att göra patienten medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra hennes möjligheter att klara det dagliga livets krav. Hjälp till självhjälp.

Behandlingsmetoder

 • Akupunktur
 • OMT(Ortopedisk medicinsk terapi)
 • Terapeutisk stretching
 • El-terapi
 • Traktion
 • McKenziemetoden (diskogena problem)
 • Rehabiliteringsträning
 • Wet-west träning
 • Konditionsträning
 • Avspänning
 • Kroppskännedom

Sjukgymnastens arbete syftar till att återställa eller förbättra funktionen hos patienten. En analys av den funktionella nivån utförs och en målsättning skapas tillsammans med patienten och ofta i samverkan med andra yrkesgrupper. Sjukgymnasten bestämmer lämplig behandling och utvärderar senare resultatet. Behövs ytterligare åtgärder ändras behandlingen och/eller kompletteras.

Exempel på besvär du kan få hjälp med

 • Huvudvärk
 • Nackspärr
 • Yrsel
 • Migrän
 • Whip-lash skador
 • Utstrålande smärta i arm/hand
 • Domningar i arm/hand
 • Musarm
 • Tennisarmbåge
 • Värk och stelhet mellan skulderbladen
 • Ledbandsskador
 • Hälseneproblem
 • Värk i korsryggen
 • Ryggskott
 • Ischias
 • Diskbråck
 • Stelhet i korsryggen
 • Huggande smärtor i nacke och rygg
 • Muskelspänningar och muskelbristningar
 • Knäskador
 • Höftledsskador
 • Fotledsvrickningar

Utbildning finns på Universitet/Högskola i b.la: Stockholm, Lund, Linköping, Göteborg, Boden, Uppsala och Umeå.

Länkar

Sjukgymnaster