Skip to main content

För företag

Läs varför så många företag tar hjälp av FMK för att hålla sin personal frisk!

Vi erbjuder en väg till ökad lönsamhet genom friskvård

Ohälsa i arbetslivet är kostsamt för såväl arbetsgivare som medarbetare. Debatten om den ökande ohälsan samt den ändrade lagstiftningen beträffande sjuklön gjorde att frågan om sjukfrånvaro på arbetsplatsen har hamnat i fokus långt mer än tidigare. 
Som arbetsgivare drabbas man både direkt i form av utbetalning av sjuklön samt indirekt genom produktionsbortfall.

Som medarbetare har man dels det fysiska obehaget vid ohälsa men även det psykiska i form av känslan av att orsaka ökad arbetsbelastning för arbetskamrater samt att inte riktigt orka med jobbet. Den största orsaken till sjukfrånvaro i arbetet eller nedsatt arbetskapacitet, beror på att individen upplever besvär från rörelse- och stödjeorganen t ex rygg, nacke, huvudvärk och axlar.

En stor del av dessa smärtor är helt onödiga och kan åtgärdas eller ännu hellre förebyggas. FMK strävar efter att minska antalet sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden för den som redan har ont.

På företaget

Vid konsultation erbjuder FMK naprapat och massagebehandlingar direkt på ert företag.

Vi erbjuder en kostnadsfri introduktion för Era anställda där vi, förutom alla praktiska detaljer kring behandlingen, beskriver vad naprapati är, vilka besvär i rörelseapparaten som är vanliga på arbetsplatsen och hur man på bästa sätt kan undvika dessa.

Ute på företaget arbetar vi inte endast med behandlingar utan vi kan även fungerar som en resurs vid frågor som rör ergonomi, kost och träning. Finns styrketräningslokaler på plats kan instruktion och träningsprogram erbjudas, enskilt eller i grupp. Genom regelbundna avstämningar försäkrar vi oss om att er personal är nöjd med utförda behandlingar och rådgivning.
För att FMK skall komma ut till företaget krävs minst 6 behandlingar (3h). Tidsbokning sker lämpligen via receptionist eller annan ansvarig på ert företag. Behandling måste ske i ett avskilt och relativt rymligt rum som står till vårt förfogande under aktuellt behandlingsdatum. FMK står för behandlingsbänk om inget annat anges.

För offert ber vi er att maila eller ringa oss. Naprapatbehandlingen är momsbefriad, viket inte massagen är. I första hand faktureras företaget på hela beloppet men vid önskemål kan även en viss del betalas kontant av patienten vid behandlingstillfället och resterande del faktureras företaget. Vissa företag väljer att göra ett bruttoavdrag på lönen istället.

Ta väl hand om er personal!
FMK erbjuder Ert företag att låta Er personal uppsöka oss på kliniken. Behandlingen kan bokas av patienten själv alternativt att  personalansvarig ger ett skriftligt eller muntligt godkännande till behandling.

På Fysiomedicinska kliniken

FMK erbjuder Ert företag att låta Er personal uppsöka oss på kliniken. Behandlingen kan bokas av patienten själv alternativt att  personalansvarig ger ett skriftligt eller muntligt godkännande till behandling.

En naprapatbehandling är fullt avdragsgill och momsbefriad för företaget som rehabilitering och/eller förebyggande friskvård. Massage är också fullt avdragsgill, dock som friskvård och moms tillkommer. Enligt vår erfarenhet uppnås den bästa betalningskombinationen om företaget bidrar med 50-80% av behandlingskostnaden och den anställde själv för resterande kostnad. Detta är endast riktlinjer och Ni avgör själva vad som passar ert företag bäst!

Kostnadsfri fakturering kan även ske utan kontrakt vid behandling av era anställda på FMK. En behandling tar ungefär 40 min och fakturering sker lämpligen månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor. För offert ber vi er att maila eller ringa oss.

FMK erbjuder Ert företag att låta Er personal uppsöka oss på kliniken. Behandlingen kan bokas av patienten själv alternativt att  personalansvarig ger ett skriftligt eller muntligt godkännande till behandling.

En naprapatbehandling är fullt avdragsgill och momsbefriad för företaget som rehabilitering och/eller förebyggande friskvård. Massage är också fullt avdragsgill, dock som friskvård och moms tillkommer. Enligt vår erfarenhet uppnås den bästa betalningskombinationen om företaget bidrar med 50-80% av behandlingskostnaden och den anställde själv för resterande kostnad. Detta är endast riktlinjer och Ni avgör själva vad som passar ert företag bäst!

Kostnadsfri fakturering kan även ske utan kontrakt vid behandling av era anställda på FMK. En behandling tar ungefär 40 min och fakturering sker lämpligen månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor. För offert ber vi er att maila eller ringa oss.

Vill du veta mer

Tycker du upplägget låter intressant? Kontakta oss då för mer information och för en offert.