Skip to main content

Om FMK

Välkommen till en mottagning som alltid sätter patienten i centrum!

FMK - Fysiomedicinska kliniken är en mottagning i Malmö. Vi behandlar besvär från leder, muskler och nervsystem. På FMK arbetar legitimerade naprapater, legitimerad sjukgymnast, osteopater, massageterapeuter och akupunktörer. Verksamheten startades 2005.

Vi erbjuder ett snabbt omhändertagande

Vi på FMK erbjuder ett snabbt omhändertagande via våra dagliga akuttider. Rätt diagnos i ett tidigt skede är en förutsättning för ett snabbt tillfrisknande. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar kan smärta uppstå som en följd av den nedsatta funktionen. Ryggsmärta, nacksmärta, höftbesvär och problem i andra delar av kroppen kan uppkomma av en skada eller sjukdom, men beror ofta på stelhet i leder och muskler.

Stelheten kan uppkomma av exempelvis en stillasittande livsstil eller monotona arbetsmoment. Bristfällig och ensidig kost, oro och en stressig tillvaro är också bidragande faktorer. Andra vanliga problem är obalans i styrka mellan muskler eller en oförmåga att rekrytera muskulaturen korrekt. Detta kan i sin tur leda till smärta, överbelastning, försämrad cirkulation, inflammatoriska processer och svullnad i den drabbade kroppsdelen. Allt det här kan också leda till besvär någon annanstans i kroppen som inte längre kan kompensera för problemet, oftast med överrörlighet som följd.

Behandlingen – minska smärtan, återställa funktionen och förebygga framtida besvär beginnings

Behandlingen syftar i första hand till att minska smärtan och därefter till att förhindra att den uppstår igen. Undersökningen syftar till att identifiera den smärtande strukturen och bakomliggande orsaker. Sen arbetar vi med att förbättra funktionen i den smärtande kroppsdelen samt återställa rörlighet i leder och muskler.

Vi ger individuellt anpassade träningsprogram för att åtgärda obalans i muskelstyrka och muskellängd. Vi ger också råd om ergonomi och arbetsställningar. Sammantaget gör detta att behandlingen på FMK är mycket effektiv.

Vi på FMK arbetar i ett team som sätter patienten i centrum.

Vi har bred kunskap, lång erfarenhet och stort engagemang

Här på kliniken jobbar naprapater, sjukgymnaster, massörer, osteopater och akupunktörer tillsammans. Läs mer om våra medarbetare här till vänster.

Vi känner ett stort engagemang för det vi gör. Vår gemensamma kompetens och vårt interna utbyte av kunskap ger våra patienter en möjlighet att få flera olika typer av behandlingar under samma tak. Målet är att våra patienter ska bli så bra som möjligt, så fort som möjligt!

Vi har lång erfarenhet och bred utbildning. Genom att följa den senaste forskningen och genom vidareutbildning uppdaterar vi regelbundet vår kompetens.

Vi fäster stor vikt vid att informera och göra patienten delaktig i sin rehabilitering. Detta ger ett bra och långsiktigt resultat. Varje patient är unik och vi behandlar alla individuellt utifrån dennes behov. Allt för att ge bästa tänkbara vård åt våra patienter.

FMK har ett nära samarbete med externa konsulter som ortopeder och neurologer och skickar i de fall det behövs vidare för utredning.

Vi är ett team med naprapater, osteopater, sjukgymnast, massageterapeuter och akupunktör

På kliniken finns flera olika terapeuter och ni kan med förtroende vända er till oss. Vi har gedigen utbildning, lång erfarenhet och flera behandlingsmetoder att erbjuda.För mer information läs vidare här till vänster om Naprapat, Osteopat, Sjukgymnast, Massageterapeut, Akupunkur.

Vi erbjuder behandling av muskler, leder och nervsystem med olika manuella tekniker. Manuell behandling betyder att behandlingen utförs med händerna.

Utöver behandlingen läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som exempelvis obalans i muskelstyrka, felaktig muskelrekrytering och ergonomiska brister i arbetsmiljön. Vi ger individuellt anpassade träningsprogram för att förbättra kroppens stabilitet och balans. Träningen syftar också till att korrigera obalans i muskelstyrka och muskellängd. Vi ger också råd om ergonomi och arbetsställningar. Sammantaget gör detta behandlingen på FMK mycket effektiv.

Vi har också lång erfarenhet av att göra individuellt utformade ortopediska inlägg.

Kontakta oss

Ni kan kontakta oss direkt för tidsbeställning. Det finns inget remisskrav.Vi vänder oss till privatpersoner, företag och idrottsklubbar.