Skip to main content

Akupunktur

five-elements-300x300Akupunktur är ca 4000-5000 år gammal kinesisk terapiform som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM). TCM är ett av världens mest sofistikerade medicinska system och som tillgodoser hälsobehovet hos mer än en fjärdedel av jordens befolkning. Akupunktören sticker 0,25mm tunna nålar in i akupunkturpunkter på kroppen. Dessa punkter är utspridda över hela kroppen längs linjer som kallas meridianer. De formar ett nätverk som sammankopplar alla organ och vävnader.

YinYang-cirkelnInom TCM kan akupunktur återställa en störd balans och därigenom förhindra uppkomst av och bota sjukdomar. Det är ett holistiskt synsätt där man behandlar orsaken till problemet. TCM rymmer också andra terapiformer såsom örtmedicin, Qigong, Tai Chi och Tuina massage. Dessa terapier utgår från en helhetssyn på människan och en livsfilosofi där harmoni och balans är de viktigaste grundbegreppen.

Första gången akupunktur förekom i europeisk litteratur var i 1600-talets Holland. Nu används akupunktur i olika västerländska länders officiella sjukvårdssystem med nya förklaringsmodeller.

Enligt den västerländska förklaringsmodellen anses akupunktur verka genom ”grindkontrollsystemet”. Det fungerar så att man genom att sätta en akupunkturnål på rätt ställe kan ”blockera” smärtimpulsernas väg och då förmedlas inte smärtan vidare till hjärnan. Akupunktur gör också att kroppen sätter igång och producerar endorfiner vilket hämmar smärta. Utöver dessa finns flera andra smärthämningssystem som påverkas av akupunktur. Akupunktur anses också ge upphov till små lokala inflammationer som stimulerar till läkning samtidigt som blodcirkulationen ökar och muskelspänningen minskar.

Behandlingen

Akupunkturnålarna införs av terapeuten i specifika punkter med varierande djup. En behandling tar 20-30 minuter och en serie behandlingar omfattar vanligen 8-12 enskilda behandlingar. Dessa utförs med ett intervall på ½-2veckor. Det finns flera olika sätt att tekniskt genomföra behandlingarna på, exempelvis manuell akupunktur, el-akupunktur och periostakupunktur. Akupunkturens stora fördelar är att den är effektiv och i det närmaste fri från biverkningar. Det utförs idag ca 1 miljon akupunkturbehandlingar per år i Sverige.

Länkar och utbildning

 Akupunktörer