Skip to main content

Manipulation/Justering/HVLA

Manipulation-landrygg-300x200Behandlingen används på leder i ryggraden och perifera leder. En justering utförs när leden är blockerad vilket innebär att rörelsen i leden är inskränkt i en eller flera riktningar. Terapeuten utför en snabb exakt riktad rörelse med sin hand/händer för att återställa normal rörelse i den drabbade leden.

HVLA är den engelska benämningen på manipulation/justering. Det är en behandlingsform som i Sverige utförs av naprapater, kiropraktorer, osteopater och vissa sjukgymnaster (OMT steg 3 utbildade).

Orsaker

Mjukdelsförändringar som leder till en blockering i leden kan ha sin grund i skador, upprepad fysisk belastning, enformig belastning och inaktivitet men kan också uppkomma av psykisk stress och åldersförändringar. Dessa tillstånd kan leda till att mjukdelsvävnaden blir mindre elastisk och till att strukturerna förkortas. Detta förändrar ledens mekaniska förutsättningar.

Hur utförs en justering?

En justering utförs på följande sätt. När en inskränkt rörlighet har konstaterats i en led utför terapeuten en snabb exakt riktad rörelse med sin hand/händer för att återställa normal rörelse i den drabbade leden. Patienten ska vara avslappnad. Rörelsen ska vara snabb och med minimal kraft och rörelseutslag. Patienten ligger på rygg, mage, på sida eller sitter upp beroende på vilken led som behandlas och på vilken teknik som terapeuten använder sig av.

Biomekanisk effekt

Smärta kan uppkomma genom att ledkapseln i ryggradens facettleder kommer i kläm i leden. Ledkapseln är rikt innerverad med typ-IV receptorer som därmed stimuleras och leder till muskelkramp och inskränkt rörlighet i leden.

Om den nedsatt rörligheten kvarstår under en längre tid kan det medföra degenerativa förändringar i facettleden vilket kan leda till mer permanenta smärtproblem. Elasticiteten kommer att minska i alla strukturer som innerveras av det här segmentet

Irritation eller skada vid ryggkotornas facettleder kan leda till kroniska inflammationer, svullnad och till en förtjockning av ledkapseln. Ledkapseln kan också bli mindre elastisk och det kan bli sammanväxningar mellan olika strukturer. Vid långdragna förlopp kan även ledband bli förkortade och leda till ännu mer sammanväxningar.

Justeringsbehandling minskar risken för att utveckla permanenta sammanväxningar. Den kan också ha en positiv effekt på broskskivorna genom att förändra tryckförhållandet mellan ryggkotorna. Detta underlättar för den mjuka kärnan att återgå till ett normalt eller mindre smärtande läge.

Neurofysiologisk effekt

Rörelsen ska vara snabb för att påverka typ-Ia, typ-III a och typ-IV receptorerna i ledkapseln. När dessa sedan fungerar normalt leder det till att typ-IIa och typ-IIIa receptorerna kan hämma inkommande smärtsignaler. Det leder också till att smärtimpulser från IV receptorer hämmas. Resultatet av behandlingen blir normaliserad rörlighet och blodcirkulation, minskad smärta och minskad muskelspänning runt segmentet i ryggraden.

Det sker också en positiv inverkan på den vävnad som innerveras från den påverkade kotan. Vid exempelvis ischiassmärta kan orsaken vara låsta facettleder i ländryggens nedre del. Detta kan ge en irritation av spinalnerven vid dess utträde ur ryggraden. I det fallet kan det ge smärta i rygg, säte och baksida/utsida lår och vad. En justering kan avhjälpa den typen av smärta.

Vid en justering ökas frisättningen av kroppens egna smärthämmare enkefaliner och endorfiner både lokalt, i blodet och i hjärnan.

Vid en justering kan ett hörbart klickande ljud höras. Det beror på att de två ledytorna i leden separeras och trycket sjunker i leden. CO2 som är naturligt förekommande i alla kroppsvätskor lämnar ledvätskan och bildar en bubbla som direkt går sönder och ger upphov till ett klickande ljud.

En justering ska vara helt smärtfri. Det behöver inte höras något ljud för att en justering ska vara effektiv Det viktiga är att stimulera receptorerna i ledkapseln. Manipulation kan användas vid flertalet tillstånd som ryggsmärta, ischiassmärta, nacksmärta, huvudvärk, smärta i bröstrygg, revbenssmärta, smärta i övre och nedre extremiteter.