Skip to main content

Myofascial Release & Fascial Fitness

Fascia

Full fasciaFascian binder samman alla kroppen celler, alla muskler, alla organ, alla ben, alla nerver och blodkärl.Hela kroppen fungerar som en enhet. Om cirkulationen är dålig, om fascian trycks ihop eller vrids blir resultatet försämrat utbyte av vätska i vävnaden. Resultatet blir stelhet,förtjockad och uttorkad vävnad  samt försämrad elastcitet.

Fascian binder också samman cellens inre närverk med kroppens extracellulära matrix, utrymmet mellan cellerna. Ribosomerna i fibroblasternas endoplasmatiska retikel och golgiapparat tillverkar aminosyror som transporteras ut i extracellulära matrix där den formar olika typer av vävnad beroende på kroppsdel. De slås ihop med mucopolysaccharider eller glucoaminoglykaner och resultatet blir collagen och elastin.

We live and breathe through our fascia. By its action we live and by it´s failure we die. When our fascia is free, we are free. (A.T.Still, osteopatins grundare) 

Fascian formar ett nät som omsluter, stabiliserar och kommunicerar med kroppen. Vi talar om begreppet Tensegrity – en sammanslagning av tensional integrity där fascian är stabiliserad av de motriktade krafterna kompression och spänning. Fascian är stabil i alla riktningar, elastisk och fördelar kraft jämt över kroppen

Robert Schleip, PhD leder Fascia Research Project på Ulm University i Tyskland. Han disputerade 2006 med en avhandling om Active Fascial Contractility där det visades att fascia har en förmåga till rörelse. Tidigare trodde man att fascia endast var stödjevävnad men Schleips forskning har visat att fascia innehåller myofibroblaster som utvecklas från fibroblaster till en blandning av fibroblast och muskelcell. Denna omvandling orsakas av mekanisk påverkan och myofibroblasternas aktivitet är oberoende av muskelns rörelse. Myofibroblasterna rör sig i fascian för att reparera skadad vävnad, omstrukturera och förstärka collagen vävnad. 

Myofascial Release

ML7B9455-300x200Fascia är också rikt på receptorer och har en betydelse för stabilitet och balans. Fascian har tio gånger fler receptorer än vad musklerna har.

Vid behandling påverkas receptorerna på olika sätt :

Golgireceptorer reagerar på ett fast tryck på senan utfört av behandlaren med en samtidig aktiv rörelse av muskeln från patientens sida. Detta ger en minskad muskelspänning och förbättrad proprioception.

Pacinireceptorer reagerar på snabb rörelse, rytmisk kompression, skakningar och vibrationstekniker utförda av behandlaren. Stimulering leder till förbättrad lokal proprioception.

Ruffinireceptorer reagerar på ett långsamt vinkelrät tryck. Stimulering av dessa har visat sig ge en hämning av sympatisk aktivitet.

Interstitial receptorer är flest till antalet och står för 80% av det totala antalet receptorer. De är lokaliserade till periostet och till förbindelser mellan fascia och skelett. Stimulering av receptorerna ger en lokal vasodilation samt en förbättrad interoception och proprioception. Interstitial receptorer har även en koppling till insulära loben i hjärnan och har därför en viktig emotionell påverkan. Om receptorerna är hämmade påverkar det vår fysiska upplevelse av oss själva.

Hos patienter med långvarig ländryggsmärta har det visat sig att fascian innehåller färre receptorer och att detta kan vara en orsak till smärta.

Professor Vladimir Janda behandlade Golgi receptorer för att få en avslappning av fasciliterade muskler. Han behandlade också muskelspolarna för att fascilitera hämmade muskler. Vladimir Janda beskrev också flera vanligt förekommande muskulära obalanser och utvecklade sofistikerade muskelfunktions- och muskelrekryteringstester. Det här är en utmärkt teknik som används flitigt.

Svenska naprapatförbundet anordnar vidareutbildningar för naprapater i fascia behandling enligt Schleip och muskelfunktionsdiagnostik enligt Janda.

Läs mer om Robert Schleips kurser i myofascial release.

Fascial Fitness

Schleips forskning har visat att fascian har stor betydelse för vår kapacitet och hälsa oavsett om man är idrottare på elitnivå eller motionär. Fysisk aktivitet ökar antalet receptorer i vävnaden. Ett vältränat och integrerat fascianät som omsluter vår kropp förbättrar vår förmåga att utveckla kraft och koordinera rörelser.En rörelse som är fri från ansträngning med rätt frekvens och timing drar nytta av kraften i fascian. 90-talets bäste långdistanslöpare, Haile Gebreselassie är en person som har god proprioception i fascian och som utnyttjar kraften i fascian i sin löpning.

För att träna fascian leta efter rätt resonans i dina rörelser. Att gå, springa, och hoppa med minsta möjliga ansträngning. Gör rörelser med mjuka och eleganta ändringar i rörelseriktning. Tänk Ninjakrigare, rör dig mjukt, elegant och ljudlöst. Vissa kettlebell övningar, hopprep, Pilates, Iyengar yoga och intervallöpning tränar vår fascia.

Läs mer om fascial fitness hos Robert Schleip och hos Tom Myers. Tom Myers bok Anatomy Trains och hans kurser har blivit en succé över hela världen. Han beskriver hur fascian integrerar kroppens muskler  i funktionella kedjor som går kors och tvärs över kroppen. En stelhet någonstans i fasciakedjan kan ge upphov till att rörelsen tas upp för mycket i någon annan del av kroppen med risk för skada i både den förkortade och förlängda vävnaden. Vi måste leta efter orsaken till problemet utefter hela fasciakedjan. Problemet kan sitta någon annanstans än där själva smärtan sitter.