Skip to main content

PNF – Proprioceptiv Neuro Facilitering

PNFEn populär form av stretching av muskler som används av naprapater, sjukgymnaster och osteopater.  Muskeln sätts på sträck av terapeuten och patienten aktiverar muskeln statiskt under 6-10 sekunder med 20-50 % kraft. Terapeuten håller emot patientens tryck. Detta upprepas tre gånger.

Under kontraktionen stimuleras receptorer(Golgis senorgan) i senorna som hämmar alfamotor neuronet till muskeln och därmed muskelspolarna med minskad muskelspänning som följd. När patienten slutar att aktivera muskeln kan terapeuten därför töja på muskeln lättare än innan. Det kallas för postisometrisk relaxation. Muskelspolarna i muskelbuken är hämmade efter kontraktionen. Den här perioden varar upp till 15 sekunder.

Muskelspolen är en receptor i muskeln som mäter längd. Golgis senorgan är en receptor i övergången muskel/sena som aktiveras av muskelkontraktion och mäter spänning.