Skip to main content

Osteopati

Osteopati är en form av manuell medicin som är grundad av Andrew Taylor Still på 1870-talet. Det är en behandlingsform där vi använder oss av manuella behandlingsmetoder för att behandla kroppens obalanser och felfunktioner. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och välmående. Osteopati bygger på teorin att kroppen är en enhet som ska vara i balans.

Kiropraktik och Naprapati har båda sina rötter i osteopatin.

Vad gör en osteopat?

Genom en utförlig anamnes och undersökning vill osteopaten hitta orsaken till besväret. Vad som hindrar kroppen att läka sig själv.

I anamnesen (patientberättelsen) vill osteopaten ha så mycket information som möjligt om ditt besvär. Det ger uppgifter om vilken struktur som kan vara orsaken till ditt problem. Information om tidigare skador, sjukdomar och operationer är viktigt. Osteopaten vill också kunna utesluta besvär där osteopati inte kan användas.  Då måste du kanske uppsöka läkare för vidare behandling/utredning.

Om det finns en anledning utför osteopaten neurologiska tester samt mätning av blodtryck och puls i den allmänna undersökningen. I denna ingår också  säkerhets-och provokationstester av leder, skelett, muskler, ligament, inre organ och blodkärl.

Därefter följer den osteopatiska undersökningen där osteopaten får information om din kroppshållning, eventuella felfunktioner och kompensationsmönster.
När vi har identifierat den smärtande strukturen letar vi efter eventuella bakomliggande orsaker till problemet. Exempelvis kan knäsmärta vara orsakad av ett höft- eller fotproblem.

    T-reflex-akilles

Ett annat exempel är att ärrvävnad efter en blindtarmsoperation kan ge en påverkan på höftböjarmuskeln. Muskeln kan i sin tur påverka sacroiliaca leden med ryggsmärta som följd.

osteopatiOmrådet kring en blindtarmsoperation har sympatisk innervation från nedre bröstryggen. Detta betyder att problem med ärrvävnad i det här området kan ge smärta i nedre bröstryggen via en viscerosomatisk reflex. Vidare innerveras området parasympatiskt av vagus nerven vilken passerar genom fascia på framsidan av halsen samt ett håli skallen format av nackbenet och tinningbenet. Därför kan ärrvävnad i området även orsaka smärta i nacken också via en viscerosomatisk reflex. Det här är ett exempel på ett av många komplexa smärttillstånd som kan förekomma.

Därför kan osteopaten komma att söka orsaken till ditt besvär på andra ställen än där smärtan sitter. Osteopatin är inte en symptomatisk behandling utan en komplex, holistisk och specifik behandlingsmetod. Den sammankopplar kroppens olika system på ett sofistikerat sätt. En osteopat ser till hela människan.
En osteopat utgår alltid från varje enskild persons förutsättningar och behandlingen anpassas därefter. Varje människa är unik, har en individuell kroppshållning, skadehistorik och förutsättningar.

Vad behandlar en osteopat?

En osteopat behandlar och lindrar en mängd olika åkommor. Några exempel på behandlingsbara symptom är: rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, migrän, yrsel, andnings- och matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, sträckningar, muskel- och ledvärk, tennisarmbåge, förslitningsskador och stress.

Behandlingsmetoder

Inom osteopati används flera olika behandlingsmetoder för att återställa kroppens balans.

Exempelvis: Manipulation, Mobilisering, MET, Positional Release Technique, Kraniosakral terapi, Myofascial release, Visceral Manipulation.

Inom osteopatin ser vi kroppen som en enhet och tar hänsyn till tre olika system:

 • Parietala systemet (skelett, leder, muskler och ledband)
  Optimal rörlighet och stabilitet i kroppens leder.
  God funktion i nervsystemet.
  Så god muskelrekrytering som möjligt.
  En bra balans i styrka och längd mellan muskelgrupperna.
 • Viscerala systemet (fasciella förbindelser mellan kroppens inre organ och det parietala systemet)
  Om ett organ inte kan röra sig harmoniskt på grund av spänningar eller ärrvävnad i inre fascior och ligament kan organets funktion påverkas. Det kan även påverka andra organ via inre fasciella strukturer och även påverka det parietala systemet. Detta skapar en stress på strukturerna som kan ge upphov till smärta och dysfunktion. Osteopaten behandlar dessa fasciella förbindelser med Visceral Manipulation.
 • Kranio sakrala systemet (kraniets suturer, dura mater)
  Kraniets ben och sacrum är sammanlänkade via Dura Mater och en felställning eller obalans som finns i kraniet kommer att påverka bäckenet och omvänt. Dura Mater omsluter också de första 5mm av alla spinalnerver. Problem i det kraniosakrala systemet kan därför komma att påverka hela kroppen. I kraniosakral terapi behandlar vi dura mater via skallens suturer, andra och tredje halskotan, korsben och och svanskotan. Vi påverkar också det venösa dräneringssystemet i kraniet.

Dessa tre system måste vara i balans. Systemen påverkar varandra och besvär i ett av dem kan ge problem i ett annat.

Principer

Osteopati bygger på fyra huvudprinciper:

 • Kroppen fungerar som en integrerad enhet/helhet där de olika systemen hänger ihop och påverkar varandra. Det är styrt av nervsystemet och en fungerande cirkulation.
 • Struktur och funktion påverkar varandra och vice versa. Påverkar man kroppsstrukturen så kommer man att få en förändrad funktion i området men den förändrade funktionen ändrar också strukturen.
 • I normala fall är kroppen självläkande och självreglerande. Den här förmågan försöker osteopater normalisera genom att behandla hinder för dessa mekanismer. Läkningen kommer inifrån då kroppen har vad den behöver för att läka sig själv.
 • Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen och integreringen av de tre förstnämnda principerna.

Länkar

Osteopater