Skip to main content

Naprapati

Naprapat

T-springingNaprapaten behandlar funktionella besvär från rörelseapparaten dvs. från leder, muskler och nervsystemet. Naprapaten arbetar med akuta smärtor och är utbildad i att finna den smärtande strukturen och behandla denna. En naprapat är också utbildad i att finna orsaken till besväret och att lokalisera muskelspänningar, stelheter och svagheter innan de ger upphov till smärta. En behandling inleds med anamnes(patientberättelse) och därefter utför naprapaten en rörelseprofil av muskler och leder samt utför neurologiska och ortopediska tester.

ML7B33321-199x300Målet för naprapaten är att återställa kroppens balans och därmed ta bort smärtan och normalisera rörligheten. I sin behandling använder naprapaten olika manuella metoder som manipulation och mobilisering av rygg och extremitetsleder, stretching, triggerpunktsbehandling, olika typer av massage och andra mjukdelstekniker.

PNFManipulation och mobilisering är manuella tekniker där naprapaten återställer normal rörelse i en led vars rörlighet är inskränkt. Manipulation utförs genom att naprapaten håller sina händer nära leden och utför en snabb rörelse med minimal kraft. Därigenom återställer naprapaten normal rörlighet i leden. Vid mobilisering görs samma grepp men utan den snabba rörelsen och istället utförs en långsam rytmisk töjning. I MET och PNF deltar patienten med eget aktivt muskelarbete.

BehandlingTriggerpunkter är muskelknutor som ger en utstrålande värk. Det är en vanlig orsak till huvudvärk och ischias. Naprapaten behandlar dessa med bland annat muskelpressur och bindvävsmassage.

Vanliga vidareutbildningar innefattar akupunktur och nervmobilisering.  Naprapater samarbetar med övriga vårdspecialister inom problemområden som ligger utanför naprapatens verksamhetsområde.


I Sverige utbildas naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen ges på heltid och tar 4 år. För att bli legitimerad måste man dessutom under ett år tjänstgöra som assistent inom hälso- och sjukvården. Det tar alltså 5 år att utbilda sig till naprapat.

Våra naprapater kan hitta orsaken till ditt problem

Behandling

Active-ReleaseRyggsmärta, nacksmärta, höftbesvär och problem i andra delar av kroppen kan uppkomma av en skada eller sjukdom, men beror ofta på stelhet i leder och muskler. Stelheten kan uppkomma av exempelvis en stillasittande livsstil eller monotona arbetsmoment. Bristfällig och ensidig kost, oro och en stressig tillvaro är också bidragande faktorer. Andra vanliga problem är obalans i styrka mellan muskler eller en oförmåga att rekrytera muskulaturen korrekt. Detta kan i sin tur leda till smärta, överbelastning, försämrad cirkulation, inflammatoriska processer och svullnad i den drabbade kroppsdelen. Allt det här kan också leda till besvär någon annanstans i kroppen som inte längre kan kompensera för problemet, oftast med överrörlighet som följd.

Kroppen kan under lång tid härda ut och kompensera stress och felaktig arbetsställning. Ända till den en dag säger ifrån och då är det hög tid att söka hjälp. Lyssnar du på din kropps signaler?

Patienten får också hjälp med rehabilitering och träningsprogram för att förebygga skador, minska risken för återfall och att återställa balans i kroppen. Naprapaten arbetar också med analys av arbetssituationen och ger råd om ergonomi.

Du kan få hjälp med exempelvis:

 • Ryggvärk och ryggskott
 • Ischias
 • Huvudvärk
 • Domningar och utstrålande värk i arm/hand
 • Tennisarmbåge
 • Musarm
 • Ont mellan skulderbladen
 • Handledsbesvär
 • Stelhet i nacke och axlar
 • Yrsel
 • Migrän
 • Whip-lash skador
 • Höftsmärtor
 • Knäskador
 • Muskelbristningar
 • Vrickningar
 • Ledbandsskador
 • Hälseneproblem
 • Låsningar och smärtor i i leder
 • Arbetsskador
 • Idrottsskador 
Resultaten kan vara omedelbara och ambitionen är att patienten ska få en positiv effekt på 3-4 behandlingar. Det är av stor betydelse att patienten aktivt deltar i behandlingen. Det finns idag kring 950 yrkesverksamma naprapater i Sverige. De flesta har egen klinik och arbetar med såväl privata patienter som med företag, organisationer och idrottsrörelser. I vissa landsting arbetar naprapater via vårdavtal. 

Naprapatens utbildning

Forskning har de senaste åren visat naprapatins goda effekt på flera olika smärttillstånd. För närvarande forskas det på Karolinska Institutet, på Blekinge Tekniska Högskola och på Ghent University.
Två av studierna är:
”Naprapathic Manual Therapy or Evidence-Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial”, Publicerad i The Clinical Journal of Pain, maj 2007, 23:431-439
”Naprapati eller ortopedi för patienter i ortopedkö?”, Publicerad i The Clinical Journal of Pain (2010-08-20)
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, redovisade år 2000 en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om behandlingsmetoder vid rygg- eller nackbesvär. I rapporten skriver SBU att det finns belägg för att manipulation ger smärtlindring vid både plötsliga och ihållande smärtor i nedre delen av ryggen.

Enligt Socialstyrelsen åligger det den legitimerade naprapaten att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och att följa den vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde. Det är en säkerhet för dig som patient att bli behandlad av en legitimerad naprapat. Legitimationen är en garanti för att naprapaten har en tillräcklig kunskapsnivå och yrkesskicklighet.

Länkar

Naprapater