Skip to main content

INF – Interoceptiv neuromuskulär facilitering

J4000x3000-11707-300x225

Är en annan form av PNF-stretching där patienten istället arbetar statiskt med antagonisten till den muskel som ska stretchas. På detta sätt används den reflektoriska muskelavslappning som fås via antagonisthämning (reciprok inhibering). När antagonisten aktiveras hämmas den muskeln som ska stretchas.