Skip to main content

Kraniosakral behandling

DSC 3332-300x198Kraniosakral behandling  utvecklades av den amerikanske osteopaten William G. Sutherland på 20-talet. Metoden används till att behandla suturerna som sammanfogar skallens och ansiktets 29 ben. Stelheter i dessa kan påverka Dura Mater(yttersta hjärnhinnan).

Dura Mater sitter fast i kraniets ben, i andra och tredje halskota, i korsbenet samt i svansbenet. Dura Mater omsluter också de första 5mm av alla spinalnerver. Problem i det kraniosakrala systemet kan därför komma att påverka hela kroppen.

Kraniosakral behandling ingår i utbildningen till osteopat. Det finns också fristående utbildningar på Upledger Institute runt om i världen och på Sutherland College i England.

Fysiologi

Ryggmärgsvätskan produceras i ventriklar i hjärnan och pumpas ner i ryggraden från kraniet mot korsbenet. Liksom i det kardiovaskulära systemet sker detta rytmiskt med en speciell puls som inom kraniosakral terapi kallas för PRM(Primary Respiratory Mechanism). Den pulsen ligger vanligtvis på 7–14/minut och är helt fristående från hjärtpulsen och andningsrytmen. Ryggmärgsvätskans uppgift är att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg plus att fungera som en stötdämpare för hjärnan och ryggmärgen.

Pulsen uppstår när den ryggmärgsvätska som har avgett sin näring ska återupptas i det venösa systemet och när ny ryggmärgsvätska produceras.

PRM är i kraniosakral behandling beroende av fem komponenter: rörelsen i suturerna, rörelsen av sacrum mellan de båda os illium, rörelsen i de intrakraniella och intraspinala membranen, hjärnans och ryggmärgens rörlighet och nybildningen av liquor i ventriklarna. Dessa komponenter strävar vi efter att påverka på ett positivt sätt med kraniosakral behandling.

Behandling

Eftersom kraniet och sacrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning eller obalans som finns i kraniet att påverka bäckenet och tvärtom. I kraniosakral behandling behandlar vi PRM genom att behandla dura mater via kraniets suturer, andra och tredje halskotan, korsbenet och svansbenet. Vi påverkar också det venösa dräneringssystemet i kraniet. Behandlingen utförs genom små rörelser med lätt tryck för at normalisera vävnadens rörelse och position.

På vilka tillstånd kan kraniosakral behandling ha en positiv inverkan?

Vanliga besvär som kan behandlas/lindras :

Stress, utmattningsyndrom/kroniskt trötthetssyndrom, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, migrän, sinusit, axelbesvär, nacksmärtor, whiplashskador,

Kraniosakral terapi kan fås i både förebyggande syfte och som behandling för smärta/ besvär.

Det Kraniosakrala systemet har en mycket nära koppling till autonoma nervsystemet, som har med stress och vila att göra. Därför kan man ofta lugna ner ett stressat system ganska snabbt vilket förbättrar kroppens egenläkningsförmåga.