Skip to main content

PRT - Positional Release Technique / Strain Counterstrain

PRTPRT är en metod som används till att behandla ryggradens leder och alla muskler i kroppen. Det är en mjuk behandlingsmetod som syftar till att normalisera den neurologiska aktiviteten och därmed aktivera den hämmade muskeln.

PRT är en modifiering av Strain Counterstrain. Metoden utvecklades av osteopaten Lawrence H. Jones. Det är en vanligt förekommande behandlingsmetod inom osteopatin och ingår i utbildningen till osteopat. Det finns även fristående kurser på The Jones Institute i USA och i Europa.

En skada kan uppkomma vid en plötslig förlängning av vävnad efter en traumatisk eller utdragen förkortning. Exempelvis vid en whiplash olycka eller fotledsvrickning. Det behöver inte heller vara något så dramatiskt utan det kan räcka med att vi halkar till vilket ger en plötslig aktivitet av rygg och magmuskulatur. Den hastiga förlängningen av den förkortade muskulaturen stimulerar delar av muskelspolarna och leder till att muskelspolarna tolkar det som att muskeln är uttänjd fast den är förkortad. Detta blir ofta ett mycket smärtsamt tillstånd.

Både PRT och SCS utförs genom att undersöka specifika tenderpoints-smärtsamma punkter och placera muskeln eller leden i en smärtfri position där den påverkade muskeln är så kort som möjligt. Denna position hålls stilla i 90 sekunder och därefter tar terapeuten långsamt tillbaka muskeln eller leden till normalposition. Genom att göra detta normaliseras den avvikande neurologiska aktiviteten i den påverkade vävnaden. Därmed normaliseras ledens rörlighet och det leder till minskad svullnad, minskad smärta och förbättrad cirkulation.

PRT inhiberar aktiviteten i muskelspolarna och därmed minskar de inkommande signalerna till hjärnan. Genom att avbryta den avvikande neurologiska aktiviteten kan muskeln återta en normal spänning vid vila.

PRT kan användas vid behandling av ryggsmärta, ischiassmärta, nacksmärta, huvudvärk, idrottsskador, revbenssmärta, smärta i bröstrygg, smärta i övre och nedre extremiteter.

PRT används som ett komplement till justering eller som ett alternativ till justering.