Skip to main content

Active Release Technique (ART)

Signature-Logo-1Är en manuell behandlingsteknik vars huvudfunktion är att återställa rörelsen mellan muskelfasciorna.  Med ART kan vi också behandla leder, ligament och menisker. Active Release Technique är den vanligaste vidareutbildningen bland kiropraktorer i USA. Utbildningen finns även i Europa.

Active-Release-II-199x300Muskelfasciorna omsluter och finns mellan kroppens skelettmuskulatur. Med sina glatta, vita ytor och sin placering mellan musklerna underlättar de musklernas glidrörelser mot varandra. Kärl och nerver som leder ut i extremiteterna löper längs med fasciorna. Om glidrörelsen är nedsatt kan kärl och nerver bli inklämda med domningar, svullnad, försämrad cirkulation och kramper som följd.  Inom ART tekniken använder terapeutens manuella grepp – samt patientens aktiva rörelse för att sträcka ut det aktuella området och frigöra muskler och fascior dels gentemot varandra och dels gentemot kärl och nerver.  Tekniken används för akuta och kroniska skador, så väl som vid överbelastningsskador. När det finns adhesioner i en muskel finns det också stelare respektive rörligare delar i muskeln. Då är det av yttersta vikt att vi är specifika i vår behandling. Det kan vara så att traditionell stretching endast töjer på muskelvävnaden ovan och nedanför adhesionen. Detta kan leda till ytterligare biomekanisk obalans!henke halv-217x300

Tekniken är snabb och dynamisk, terapeuten använder endast sina händer och behöver inte ens kräm eller olja på huden.

Behandlingen kan vara lite smärtsam om det finns en signifikant skada. Om ärrvävnaden är tjock krävs det lite kraft för att bryta ned den. De flesta patienter kommenterar oftast att ”det gör skönt ont” och flera kan faktiskt känna att de får tillbaka full rörelse redan under behandlingens gång.

Henrik Solmenius har använt ART dagligen under 5 år i sitt arbete. Han var en av de första som utbildade sig i Sverige.