Skip to main content

Muscle Energy Technique (MET)

MET-Iliacus-post-ilium-lesion-300x225MET är en behandlingsmetod som syftar till att normalisera ledrörlighet i ryggraden och i perifera leder. I MET är patienten aktiv och med hjälp av patientens egen muskelkraft korrigeras felfunktionen.

Metoden utvecklades av osteopaterna Fred Mitchell Sr. och Fred Mitchell Jr. Utförandet är samma som för PNF med den skillnaden att MET används för att behandla ledbesvär. MET ingår i utbildningen till naprapat, osteopat och sjukgymnast.

Isometrisk kontraktion av en muskel används för att korrigera funktionsstörningen i leden. Terapeuten ber patienten aktivera muskeln cirka 20 % av maximal kraft i 6-8sek. Terapeuten håller emot patientens tryck. Upprepa upp till 8 gånger.

När patienten aktiverar muskeln sker en stimulering av Golgis senorgan vilket ger en reflektorisk inhibering av muskeln. Det kallas för postisometrisk relaxation. Muskelspolarna i muskelbuken är hämmade efter kontraktionen och terapeuten kan töja på muskeln. Den här perioden varar upp till 15 sekunder.

Vi använder också MET för att behandla somatisk dysfunktion i ryggradens segment efter justering och mobilisering. Vi använder även MET i ryggradens segment för att hämma reflexaktiviteten i det exciterade segmentet.

Tekniken används efter en justering och mobilisering.

MET kan användas vid behandling av ryggsmärta, ischiassmärta, nacksmärta, huvudvärk, revbenssmärta, smärta i bröstrygg, smärta i övre och nedre extremiteter, idrottsskador, arbetsskador.

Det finns fristående kurser i MET på BarraI Institute. Osteopaten Leon Chaitow är en författare som har skrivit flera böcker i ämnet.