Skip to main content

Nervmobilisering

DSC 3307-300x198Nervsystemet kräver cirkulation för att fungera. Denna vävnad ska också ha ett visst mått av rörlighet. Har nerven inte rörlighet kan det generera nervsmärta. Nervmobilisering är en metod som med antingen passiva eller aktiva rörelser får nerver att röra sig gentemot omgivningen.

Nervmobilisering utvecklades av David Butler på Neuro Orthopaedic Institute.

Nervmobilisering ger flera effekter på nerven bland annat bättre cirkulation och därmed snabbare läkning. Genom dessa manuella tekniker kan man påverka nervens funktion och smärtan. Metoden är även lämplig som hemövning. De manuella teknikerna är skonsamma och utförs med minsta möjliga kraft i ofarliga positioner. De är effektiva med bestående resultat och utförs med minsta möjliga smärta och obehag för patienten.

Nervsmärta kan ha olika karaktärer. Oftast är det något av följande: domnade, stickande, ilande, brännande och strålande. Patienten kan även ha bortfallssymtom som nedsatta reflexer, minskad styrka och känselbortfall.

En naprapat eller sjukgymnast kan vidarutbilda sig i behandlingsmetoden nervmobilisering, den ingår inte i grundutbildningarna.

Nervmobilisering kan användas vid behandling av bland annat nervrotsproblem, ryggsmärta, problem med smärtor och domningar i armar och ben.